Jumaat, 26 September 2008

Melayu adalah Masyarakat Induk Malaysia (Bhg 4)

oleh Professor Dato Malik Munip

"Battle of Ideas"

Sambung dari Bhg 3

E. CABARAN KINI DAN AKAN DATANG

1. Kita semua digerakkan oleh idea-idea yang mempengaruhi fikiran kita sama ada sebagai seorang individu atau sebagai masyarakat yang beradab . Kerana itu idea adalah senjata paling berkesan untuk memperteguhkan azam dan tekad dalam sesuatu perjuangan atau sebaliknya untuk memusnah dan menghancurkan keyakinan kita.

2. Dalam masyarakat demokratis dan terbuka, idea-idea yang memperangkap dan memusnahkan kekuatan kita seringkali dibajukan (packaged) dengan image-image keagamaan atau kononnya dilambangkan dengan nilai-nilai manusia sejagat yang terkini dan fashionable. Namun inti patinya tidak lari daripada untuk menimbulkan kesangsian atau tanda soal sama ada perjuangan kita yang asal itu sohih atau tidak. Kita tanpa sedar menjadi senjata kepada musuh-musuh kita dan tanpa sedar, secara halus kuasa ditangan boleh ‘dihijacked’ dan digunakan oleh orang lain.

Adalah menjadi kewajipan kita bersama supaya setiap generasi Melayu didedahkan dengan warisan asas-asas perjuangan bangsa yang telah diterokai oleh generasi yang lebih awal. Adalah peri penting disedari bahawa dalam setiap perjuangan bangsa yang sahih dan keramat (sacred) , prinsip kesinambungan atau ‘continuity of struggle’ mesti dipelihara. Maka apatah lagi dalam dunia kini yang bertambah dinamik perubahan dalam strategi perjuangan tidak dapat dielakkan namun perubahan dalam strategi jangan sekali-sekali diizinkan mengkaburkan matlamat .

Dalam rangka perkembangan seperti kita wajib berupaya memahami dan menghujahkan / mengartikulasikan asas sejarah perjuanagan kita secara yang meyakinkan apabila bertembung dengan idea-idea yang cuba memansuhkannya. Ada baiknya kita mengambil iktibar dari kata-kata Lee Kuan Yew (tokoh yang menolak prinsip kesinambungan Melayu sebagai teras negara Malaysia) bahawa kekuatan dan kejayannya banyak bergantung kepada sejauh mana beliau berupaya mengawasi dan memenangi hujah-hujah utama dalam aliran pemikiran masyarakat atau ‘to be in charge of the national debate’ (sedihnya manusia Melayu tergambar sebagai manusia paling tidak berupaya dalam bidang artikulasi).

Barangkali ada baiknya juga dinukilkan di sini betapa pekanya Lee Kuan Yew tentang kepentingan memutuskan akar umbi Singapura daripada tradisinya sebagai sebahagian daripada daerah politik Melayu zaman berzaman. Tindakan pertamanya ketika Singapura berpisah dari Malaysia ialah mengambil langkah memelihara kekeramatan patung Stanford Raffles iaitu selaras dengan cadangan pertama yang dibuat oleh Albert Winsemius dari Bangsa-Bangsa Bersatu yangmenjadi penasihat ekonominya selama hampr suku abad. Sesungguhnya dengan cara ini, Singapura menghantar isyarat kepada kuasa-kuasa ekonomi dan politik di barat bahawa ianya (Singapura) mendakap dan melanjutkan prinsip yang dilambangkan oleh Raffles sebagai watak penjajahan barat yang mencipta Singapura sebagai kubu kepentingan Eropah/Barat di Asia tenggara.

Maka kalau seorang lawyer seperti Lee Kuan Yew atau seorang ahli Ekonomi Winsemius begitu sensitif terhadap kepentingan akar umbi sejarah yangmenjadi asas kewujudan satu bangsa , maka kita patut mengambil iktibar daripadanya. Namun setelah 50 tahun merdeka kita seolah-olah lupa sama sekali akar umbi kita, Ini dapat dilihat daripada slogan kata merayakan kemerdekaan dalam bahsa Inggeris yang berbunyi “Menyambut 50 tahun kelahiran satu bangsa (Birth of a Nation)”. Kata-kata ini mempunyai natijah atau implikasi yang amat menghina kepada bangsa Melayu, seolah-olah 50 tahun yang silam,datuk nenek kita belum pernah mengenal erti manusia yang beradab / bertamaddun belum layak dirujuk sebagai satu bangsa, bangsa Melayu di buminya sendiri.

Malik Munip Nov 07


Prof Dato Malik Munip adalah bekas Pensyarah di Fakulti Sejarah, Universiti Malaya dan penulis buku, Tuntutan Melayu (1981). Beliau pernah menjadi ahli Parlimen Muar. Kertaskerja ini dibentangkan di Seminar Agenda Melayu ke III anjuran Pertubuhan ALumni Kelab-Kelab UMNO Luar Negara pada bulan November 4hb, 2007.

Khamis, 25 September 2008

Melayu adalah Masyarakat Induk Malaysia (Bhg 3)

oleh Professor Dato Malik Munip


Sambung dari Bhg 3

D. MENGIMBAS KATA-KATA, UNGKAPAN KATA, SLOGAN-SLOGAN YANG MENGHINA BANGSA MELAYU DAN PERJUANGANNYA

1. Tolak Ansur

Kita lazimnya berasa bangga kerana selama setengah abad kita berupaya mengendalikan pemerintahan negara kita secara aman dan dapat pula menerokai pembangunan dalam berbagai bidang. Dalam konteks bahawa negara kita mewarisi sifat kemajmukan masyarakat yang tidak ada taranya di dunia, (satu warisan penjajahan) ini merupakan satu-satunya 'success story' yang membanggakan.

Kemampuan dan kejayaan kita ini lazimnya dikaitkan dengan tradisi 'bertolak ansur' khasnya antara masyarakat bumiputera bangsa melayu dengan bukan bumiputera. Sesungguhnya dari satu segi proses dan konsep, tolak ansur merupakan satu kebijaksanaan kepimpinan kita yang luar biasa, namun proses bertolak ansur itu sekali-sekali tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan dan muafakatnya antara kedua belah pihak.

Jika ditilik daripada segi bangsa Melayu sebagai bangsa yang mempunyai kedaulatan yang diiktiraf dan berkesinambungan, maka prinsip pihak siapa yang mempunyai hak menjadi jelas. Dalam rangka seperti inilah kerapkali proses tolak ansur menjadi proses mneyerah yang mengaibkan dan bukan menuntut hak yang bermaruah. Kita tidak boleh semata-mata berselindung di sebalik prinsip yang dikatakan sebagai 'kebijaksanaan atau hikmah' dengan memberi alasan bahawa rialiti negara kita memaksa kita berbuat demikian dan jikalau kita tidak mengambil kira faktor rialiti kita mungkin akan menempuh mudarat dan porak peranda. Tetapi kita wajib sedar bahawa rialiti bukanlah satu yang beku atau 'static' tetapi rialiti tertaklok kepada hukum alam ___ fitrah; rialiti adalah suatu yang dinamik boleh diubah dan dibaharui. Inilah cabaran untuk terus berikhtiar, merancang supaya tolak ansur boleh mendekatkan kita kepada maklamat perjuangan dan bukan mengkaburkannya.

Proses 'tolak ansur' ini menjadi cabaran yang paling ketara dalam bidang penggunaan bahasa dan penonjolan atau penampilan kebudayaan iaitu dua unsur penting yang akan mencorak warnakan unsur penting yang akan menjadi asas dalam pembentukan keperibadian atau 'identiti' bangsa kita. Ini dapat kita saksikan dalam penggunaan tulisan bahasa asing (bukan bahasa Malaysia), lambang-lambang budaya luaran, sama ada pada papan-papan iklan, majalah-majalah yang diterterakan, muzik yang sentiasa berkemumandang, semuanya ini seolah-olah menjurus kpada imej keperibadian bangsa yang bersifat 'rojak' (Lihat sahaja pendedahan kepada rancangan hiburan di TV di mana penggunaan bahas Malaysia sentiasa diselang seli dengan kata-kata murahan dalam bahasa Inggeris, seolah-olah disengajakan untuk mencemuh tertib bahasa ibunda kita. Kita harus insaf bahawa budi bahasa tidak dapat dipisahkan dari budi pekerti sesuatu bangsa. Kita jua mesti ingat bahawa bangsa yang maju di dunia dapat bertahan kerana memelihara kekuatan budi dan sifat pekerti yang menjadi identiti bangsa itu).


Semua perkembangan di atas itu seolah-olah sengaja 'ditaja' supaya segala sesuatu yang melambangkan akar umbi Melayu tergambar sebagai sesuatu yang kolot, mundur dan lapuk. Tanpa sedar kita mengizinkan usaha 'menjana' perkembangan ke arah "Cultural Inferiority Complex" dikalangan generasi muda Melayu. Maka jika seandainya perkembangan seumpama ini dibiarkan berterusan, dia akan menjadi 'anai-anai' yng memupuskan dan menghancurkan kekuatan semangat suatu bangsa, 'destroying the spirit of nation'. Lebih dahsyat lagi, walau melangit sekalipun kejayaan teknoloji dan ekonomi bangsa yang dicapai, dia akan runtuh dan sendirinya 'The Whole Social Structure Will Collapse On Its Own Weights' kerana kekuatan struktur sosial dan budaya yang menjadi foundation masyarakat 'reput dimakan anai-anai'.

Dalam rangka seperti ini harus jua disebutkan implikasi iklan seperti 'Instant Asia' atau 'Truly Asia' sebagai tarikan pelancong luar begeri. Tanpa berhati-hati iklan-iklan seperti ini boleh mengalakkan kebangkita kesedaran budaya bukan Bumiputera yang berakar umbi di luar negara dan memunafaatkannya dalam bentuk asingnya yang mutlk. Ini boleh membunuh dasar mengalakkan proses "adaptasi atau mngubahsuaian unsur luar untuk memperkaya khazanah budaya nasional" seperti yang dicita-citakan oleh UMNO.

3. Berbilang Kaum, Berbilang Bangsa, Berbilang Keturunan

Semua kata-kata rujukan di atas mempunyai implikasi atau natijah yang sama iaitu menolak sama sekali prinsip Melayu sebagai masyarakat induk/teras. Sebaliknya semua masyarakat di Malaysia tak kira kaum atau bangsa mempunyai hak kedudukkan budaya, bahasa dan agama yang sama. Berbilang kaum umpamanya, merendahkan martabat bangsa Melayu ketahap sekadar satu kaum dari kepelbagaian kaum yang wujud di Malaysia. Sedangkan istilah berbilang kaum bangsa pula menaikkan martabat kaum-kaum pandatang/imigran/serpihan ketahap bangsa di bumi Melayu sama taraf seperti bangsa Melayu.

Namun rujukan paling menghina kepada bangsa Melayu ialah 'Berbilang Keturunan'. Istilah 'keturunan' pada lazimnya adalah rujukan kepada mana-mana penduduk yang berasal daripada negara asing. Misalnya kalaulah ada penduduk negeri Cina yang berasal dari India, maka wajarlah disebut "rakyat China keturunan India" sedangkan rakyat China keturunan Cina adalah satu perkara yang lazim yang natural dan tak perlu disebut keturunan. Keturunan adalah istilah yang lazimnya digunkan untuk membezakan antara masyarakat Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Maka dalam rangka seperti inilah, rujukan "berbilang keturunan" sekaligus membawa natijah atau implikasi sebagai rujukan yang mengimigrankan masyarakat Melayu di buminya sendiri. Dalam kata-kata lain ialah menolak dan memutuskan hakikat sejarah bahawa Malaysia adalah sebahagain daripada alam Melayu/bumi Melayu.

3. Penggunaan Istilah 'Native' dan 'Indigeneous'

Harus ditekankan bahawa apabila bercakap dalam bahasa Inggeris, masyarakat Melayu dan suku-sukuan Bumiputera yang lain di Malaysia lazim dirujuk sebagai masyarakat 'native' dan 'indigeneous'. Pada umumnya rujukan seumpama ini membawa implikasi bahawa Melayu atau sukuan tadi adalah masyarakat 'asal' yang mendiami kawasan ini. Namun tersirat disebalik istilah-istilah tersebut ialah 'image' masyarakat yang simple, yang mempunyai budaya atau cara hidup yang belum boleh dianggap lengkap dan 'complex' yang boleh ditafsir sebagai tamaddun / pradaban yang canggih. Kerana itu perlu diingat pula bahawa penggunaan istilah 'Bumiputera' merangkumi erti yang jauh lebih luas dan mendalam daripada sekadar bersifat 'native' atau 'indigeneous'. Ayat merujuk kepada kehadhiran alam budaya yang luas dimana cara hidup telah berkembang ketahap perpindahan atau 'migration' dalam alam budaya yang sama tidaklah menjadikan seseorang native atau seseorang Bumiputera itu imigran iaitu sepertilah halnya seseorang Cina puak Hailam yang berpindah ke kawasan orang Cina puak Teochew. Dia tetap Bumiputera negeri China (sekalipun 1,000 batu!) tetapi sebaliknya andai kata seseorang Cina menyeberang sebuah anak sungai dan memasuki alam budaya Vietnam, dia telah menjadi seorang imigren di Vietnam dan perlu membuat adaptasi dengan tradisi dan budaya Vietnam. Dia tidak boleh menjunjung kedaulatan budaya Cina di Vietnam. Inilah erti nilai sebuah tamaddun atau pradaban yang diiktiraf.

Bersambung ke Bahagian 4

Prof Dato Malik Munip adalah bekas Pensyarah di Fakulti Sejarah, Universiti Malaya dan penulis buku, Tuntutan Melayu (1981). Beliau pernah menjadi ahli Parlimen Muar. Kertaskerja ini dibentangkan di Seminar Agenda Melayu ke III anjuran Pertubuhan ALumni Kelab-Kelab UMNO Luar Negara pada bulan November 4hb, 2007.

* Sebahagian artikel ini pernah disiarkan di blog ini pada 30hb November 2007 dan kini diatur dan disiarkan kembali.

Rabu, 24 September 2008

Melayu adalah Masyarakat Induk Malaysia (Bhg 2)

oleh Professor Dato Malik Munip


Sambungan dari Bhg 1

C. UMNO PESAKA BAHTERA PERJUANGAN BANGSA

1. UMNO adalah satu-satunya wadah pengucapan politik Bumiputera di Asia Tenggara yang berjaya (a success story). Ia tidak diasaskan di atas landasan ideologi ciptaan manusia seperti komunisma atau sosialisma yang menjadi anutan yang fashionable selepas perang.

2. UMNO ditubuhkan di atas asas perpaduan lebih 42 pertubuhan Melayu yang merangkumi persatuan Melayu negeri-negeri, persatuan sukuan seperti persatuan anak jawa atau persatun orang asli dan pertubuhan golongan professional seperti persatuan guru-guru Melayu.

UMNO disokong oleh semua lapisan masyarakat Melayu dari raja-raja Melayu membawa kepada rakyat jelata. Kita wajib mengambil iktibar dari amanah sultan Johor dalam perhimpunan awal UMNO di Istana Johor.

“Ingat UMNO bukan pertubuhan yang lahir di kaki lima tetapi pertubuhan Melayu di bumi Melayu. Dia (UMNO) ada daulat.”

3. Salah seorang pelupor utama yang bertungkus lumus untuk menubuhkan UMNO ialah Pendita Zaaba (menyedihkan namanya jarang diingati).
a. Dengan cara yang halus Zaaba telah mengasaskan falsafah perjuangan bangsa yang sohih kepada parti Melayu ini. Sebagai pengerusi jawatankuasa yang bertanggungjawab mencipta nama untuk pertubuhan Melayu ini. Pendita Zaaba telah mengubah namanya supaya lebih tepat, leih teguh dan lebih berwibawa yang sekali gus membezakannya daripada pertubuhan-pertubuhan politik bukn Melayu.

b. Nama asal UMNO ialah UMO atau ‘United Malay Organisation’ yaani Pertubuhan Melayu Bersatu. Kata-Pendit Zaaba, Melayu di bumi Melayu adalah berbeza dari bukan Melayu di bumi Melayu. Melayu, di bumi Melayu adalah masyarakt induk, mayarakat teras atau masyarakat ibu. Bukan Melayu di bumi Melayu pula adalah masyarakat serpihan yang berasal daripada masyarakt induknya di negara-negara asal!

c. Kerana itu dengan penuh himah Pendita Zaaba telah menambah satu perkataan kata sifat sebagai merujuk kepada politik Melayu iaitu perkataan “Nasional” atau Kebangsaan. Maka hasilnya nama ‘Pertubuhan Melayu Kebangsaan Bersatu’ atau dalam bahasa Inggeris ‘United Malay National Organisation’ atau UMNO.

Natijahnya daripada perubahan itu ialah untuk membawa keinsafan bahawa
Melayu sebagai masyarakat induk yang lengkap yang menjadi teras kepada negara yang berdaulat dari dahulu hingga sekarang. Maka sifat Melayu, cita-cita perjuangan Melayu mempunyai status yang lebih tinggi, menjadi sifat dan cita-cita perjuangan yang bertaraf nasional dan bukan perkauman.

d. Natijah keramat daripada saranan abadi Pendita Zaaba ini ialah bahawa seluruh perjuangan bangsa Melayu ini berpaksi kepada prinsip menterjemahkan / melaksanakan kedudukan Melayu uang induk/nasional itu ke dalam semua bidang penghidupan bangsa yang merdeka:-
i) Politik Melayu mesti menjadi induk/teras politik negara.
ii) Bahasa Melayu mesti menjadi bahasa nasional.
iii) Kebudayaan Melayu mesti menjadi teras kebudayaan nasional.
Seterusnya sifat bangsa Melayu yang induk itu mesti akhirnya dapat diterjemahkan ke dalam bidang-bidang utama penghidupan nasional yang lain seperti dalam bidang pendidikan atau ekonomi. Ini ialah intipati kepada perjuangan yang hak dan legimate.


4. Penekanan kepada hakikat bahawa masyarakat Melayu adalah masyarakat induk di negara ini jua di abadikan dalam bendera UMNO. Professor Syed Najib Al Attas iaitu satu-satunya ulamak Melayu yang diiktiraf di peringkat antarabangsa (bukunya diterjemahkan ke dalam berbelas bahasa) adalah merupakan anak Melayu yang telah mencipta dan mengubah bentuk dan warna bendera UMNO itu. Maka selain bendera UMNO itu melambangkan ketinggian martabat Islam dan perjuangan memelihara tradisi kedaulatan negara, ianya jua dilabuhkan di atas prinsip bahawa Melayu dan negara tumpah darahnya adalah sebahagaian daripada bumi dan alam budaya Melayu turun temurun yang luas. Pemilihan warna-warna merah dan putih adalah warna-warna yang melambangkan bahawa akan terus wujud kesatuan dalam tradisi pradaban dunia Melayu atau Nusantara dan yang tidak mungkin diputuskan oleh kehadiran penjajahan.

Bersambung ke Bahagian 3.

Prof Dato Malik Munip adalah bekas Pensyarah di Fakulti Sejarah, Universiti Malaya dan penulis buku, Tuntutan Melayu (1981). Beliau pernah menjadi ahli Parlimen Muar. Kertaskerja ini dibentangkan di Seminar Agenda Melayu ke III anjuran Pertubuhan ALumni Kelab-Kelab UMNO Luar Negara pada bulan November 4hb, 2007.

* Sebahagian artikel ini pernah disiarkan di blog ini pada 26hb November 2007 dan kini diatur dan disiarkan kembali.

Selasa, 23 September 2008

Melayu adalah Masyarakat Induk Malaysia (Bhg 1)

oleh Professor Dato Malik MunipA. MUKADIMAH

1. Falsafah perjuangan bangsa Melayu adalah bersendikan kepada keyakinan bahawa Melayu/Bumiputera adalah masyarakat induk/teras/ibu di Malaysia. Oleh kerana itu hak dan matlamat perjuangan adalah berbeza daripada kaum-kaum lain.

2. Sebagai sebuah masyarakat Islam yang terbuka dan mewarisi tradisi menghargai nilai-nilai Islam yang keyakinan hanya dapat dibina di atas landasan yang kukuh yang dapat menatijahkan bahawa bahawa apa yang diperjuangkan adalah sohih dan halal. Maka adaah pri penting setiap generasi Melayu menghayati prinsip-prinsip asas yang membezakan kedudukan bangsa Melayu berbanding dengan kaum-kaum lain yang lazimnya ditakrifkan sebagai masyarakat serpihan) yang terpelanting daripada masyarakat induknya di negara-negara asal mereka.

3. Namun kerana keperluan teknikal perbezaan itu menjadi kabur apabila masyarakat bukan Melayu yang jumlahnya hampir separuh jumlah penduduk Malaysia diiktirafkan sebagai warga negara istilah seperti masyarakat pendatang atau imigren sebagai rujukan kepada rakyat bukn Bumiputera menjadi tidak sesuai.

B. KONSEP MASYARAKAT INDUK/IBU/TERAS ATAU "TOTAL SOCIETY"

1. Kita semua adalah “product of history” atau anak penghasilan sejarah maka suka atau tidak, sedar atau alpa, jahil atau mengetahui, tanggapan kita mengenai sejarah keluarga kita, masyarakat kita dan apatah lagi sejarah bangsa kita menjadi faktor penentu tentang apa yang dianggap hak kita atau hak orang lain. Di sinilah letaknya kepentingan mengetahui sejarah yang dapat mengelak daripada pemahaman yang dimanipulasi yang aka mengizinkan hak-hak kitatergadai.

2. Para ilmuan rata-rata menerima hakikat bahawa dari segi sejarah, Malaysia adalah sebahagian daripada alam budaya Melayu yang luas. Konsep alam budaya Melayu (geo-cultural/region) berkaitan terus kepada konsep tamaddun atau pradaban ia itu sepertilah juga tamaddun Cina atau tamaddun India yang menjadi asas kepada kelahiran alam budaya Cina atau alam budaya India yang sangat luas itu. (Datok, nenek kita peka dengan hakikat itu kerana itu mereka merujuk negeri China sebagai benua China). Satu sifat umum tamaddun agung dan besar seperti ini ialah hakikatwujudnya kepelbagaian sukuan dan puak yang berbeza-beza dalam kesatuan alam budaya yang satu seperti puak Hailam atau Teochew atau Kek dalam alam budaya Cina. Namun perbezaan-perbezaan budaya, loghat atau bahaasa bahkan kepercayaan sekalipun semuanya terangkum dan memperkaya kedinamikan khaznah tamaddun atau pradaban yang besar itu.

3. Maka seperti tamaddun-tamaddun yang besar tadi, pradaban Melayu merangkumi satu kawasan yang luas, satu gugusan pulau-pulau yang terbesar di dunia, berlumlah lebih daripada 21 ribu pulau dan mengandungi di dalamnya berpuloh-puloh sukuan dan puak dengan segala ragam loghat bahasa dan adat budaya yang berbeza-beza namun semuanya itu terangkum dalam satu kesatuan alam budaya atau satu ‘geo-cultural region’ yang dinamakan gugusan pulau-pulau Melayu, Alam Melayu, Dunia Melayu, Nusantara hatta pernah jua dirujuk sebagai ‘Malaysia Raya’. Harus diingat bahawa nama atau istilah ‘Malaysia’ sebagai rujukan para sarjana kepada kawasan gugusan pulau-pulau Melayu telah digunakan berpuloh-puloh tahun sebelum negara Malaysia merdeka dan menjadi satu entiti politik yang tersendiri.


4. Pengakuan sebagai anak Melayu pernah dilafazkan oleh ramai pemimpin negara-negara di gugusan pulau-pulau Melayu sekalipun mereka daripada puak atau suku yang berbeza-beza iaitu seperti Jose Rizal di Filipina atau Sukarno di Indonesia.

5. Istilah bumiputera juga mengandugi erti yang lebih luas daripada erti ‘native’ atau ‘indigenuous’ yang sempit. Ianya juga berkait rapat dengan konsep alam budaya atau tamadun yang wujud di satu-satu tempat.

6. Perlu diingat bahawa konsep tamadun atau pradaban sesuatu bangsa itu mencakupi erti perkembangan yang tinggi dan luas yang melibatkan bidang-bidang bahasa dan sesusasteraan, falsafah, politik, kenegaraan dan empayer. Tradisi Melayu yang kita warisi di alam Melayu mempunyai semua sifat-sifat ini, mempunyai struktur sosial yang lengkap atau ‘total society’ daripada raja-rajanya membawa kepada rakyat jelata, asas kepada kedaulatan atau ‘sovereignty’ yang diiktiraf sebagai satu bangsa yang beradab. Melayu bukan sekadar satu puak atau satu kaum di bumi sendiri tetapi diiktiraf sebagai satu bangsa yang menjadi masyarakat penentu yang mencorak warnakan perkembangan sejarahnya menjadi masyarakat ‘definitive’ yang menjadi rujukan kepada masyarakat-masyarakat asing lain yang hadir di bumi Melayu.

Dalam kontek ilmu sejarah, bangsa Melayu dirujuk sebagai faktor kesenambungan yang definitif dan masyarakat pendatang mesti membuat ubahsuai atau adaptasi dengan merujuk kepada masyarakat penentu/atau masyarakat teras dan bukan wujud dalam bentuk asingnya yang mutlak. Sesungguhnya ini adalah selaras dengan tradisi tamadun manusia yang mempunyai nilai murni dimana “bumi dipijak di situ langit dijunjung” seperti di barat dikatakan “When you are in Rome, behave like the Romans do”.

Sesungguhnya ini adalah prinsip pri penting yang wajib diambil iktibar (terutama dalam bidang membina budaya kebangsaan) supaya proses tolak ansur tidak terjebak menjadi proses penggadaian budaya.

Bersambung ...

Prof Dato Malik Munip adalah bekas Pensyarah di Fakulti Sejarah, Universiti Malaya dan penulis buku, Tuntutan Melayu (1981). Beliau pernah menjadi ahli Parlimen Muar. Kertaskerja ini dibentangkan di Seminar Agenda Melayu ke III anjuran Pertubuhan ALumni Kelab-Kelab UMNO Luar Negara pada bulan November 4hb, 2007.

* Sebahagian artikel ini pernah disiarkan di blog ini pada 26hb November 2007 dan kini diatur dan disiarkan kembali.

Rabu, 17 September 2008

A Critique Worthy of Reflection and Questions

This is a reality check worthy of reflection and ponderance for Malay Nationalists. It is reproduced below:

Hourglass Economy - Prelude to the NEP


By Mohd Ariff Sabri Bin Abdul Aziz
Blog
Sakmongkol AK47

The better off Malay groups would be those living in commercial areas, the ports, the capital where the kings resided. Here the Malays were traders, artisans, craftsmen, fishermen, agriculturalists. They represented the more advanced, enterprising , vigorous sections of the Malay community. They were the middle class of ancient Malay regime.

When the Europeans came, Portuguese, Dutch and eventually English, the Europeans controlled international trade. Immigrants who had by then settled into these trading centres thrived and later moved into mainland areas.

The British had minimal contact with the common people. They were here, first of all on an economic mission. To exploit to the maximum, what the Malay peninsula had to offer. Their interactions were limited naturally with the Malay elite( those on the higher rungs of feudal hierarchy).

Like ruling elites all over the world, the Malay ruling elites psychological constitution was very porous. By this, we mean, members of the ruling elites were malleable elements who could be easily neutered and softened by easy living. In our modern times, progenies of these malleable and pliable elements are still hanging on to this tradition of living off other people. Feeding off their emotional enslavement which made them really, into the happy oppressed( an oxymoron right?). The most prominent example would be the DPM who champions the retention of this parasitic tradition, the tradition of the happy oppressed.

The British saw the importance of the immigrants both as comprador capitalists and intermediaries to the hinterland Malays. While the immigrants’ role in the economy became more pronounced and they became richer, the small time Malay capitalists, were pushed further into the hinterland. This was crowding out effect in practice.

The ruling elite by then realised the dividends/blood.sweat and tears money, exacted from the nascent Malay commercial class were minuscule compared to rents received from the British and the immigrant class. They found a new cow which they could milk easily. In my mind, the ruling elite readily embraced the immigrants as a new and bigger source of easy wealth. By virtue of their economic strength, the immigrants bought themselves the most important accreditation- patronage and protection of the royal houses in the Malay peninsula.

Success at buying their way into royal patronage, in fact meant that ever since from the early part of the 19th century, the ruling elite had accepted the immigrants, especially the Chinese as their citizens. Wealthy Chinese were willing economic sycophants ever ready to extend financial favours to the Malay feudal elite. In modern times, when members of the royal houses state that Chinese are also their rakyat and therefore deserving of equal treatment, they were stating what was in fact practiced since the olden days.

While ethnic, cultural and religious identity provided the link between the Malays and the ruling elite, economic power bought the immigrants their kerakyatan a long time ago. So don’t pat ourselves in the back by thinking that this cultural link between us and the ruling elite, is a better guarantee than economic power, to retain our lead in claiming first place in the hearts of the ruling elite. Or to claim this is our country. The lesson learnt here is, without economic power, all other claims are just easily overshadowed.

Indeed, all these posturing about nationalism and more so of Malay nationalism are all political devices used by ruling elite, either of old or present, to remind the people of the existing ethnic, cultural and religious affinity. Enough to keep Malays happy and contented.

These are important, but sheer economics rule the day. At the end, powerful economics counterweight non pecuniary ties to qualify being accepted as citizens. This consideration alone, i.e. the realisation that the non Malays are crucial in providing economic comfort and security, moved a member of the ruling elite in modern times, to issue a proclamation that they, the non Malays are also our citizens.

The sobering reminder to the Malays- without your own economic power, your natural claim of citizenship based only on ethnic, cultural and religious sameness, can be easily neutralised.


Questions:

Is it the problem with Malay Nationalism as the philosophical ideology or psychological drive for a struggle or for preservation of Malay sovereignty against colonisation and burden and remnants of colonisation? Or it is the weakness of feudalism or the historical habit of Malay feudal ruling class to abuse the system and culture for the short path to power and wealth? Or it is the human original sin and fallacy for greed and indolence?

Is the demand for market liberalisation, openness and free market NOT a manifestion of the greed and insolence of neo-colonialist reseeking back to the old "New World"? By that, isn't contemporary thinkings merely guided and grounded by only commerce and economics? Why should such ideas devoid of a soul be the guiding consideration in the rebuilding of a society and bulding of a nation state? Is it not succumbing back to the shackle of colonialism and bowing to ideas that has an underlying intention to deny our history?

Reality check should not mean conforming to the inevitable. Reflect and ponder this need to seek for the proper path forward.

Selasa, 16 September 2008

Dr Mahathir: "If we still want Malaysian unity, we need to be willing to make sacrifices"

"As the self-proclaimed non-racists attacked Malay racialism, the feeling among the Malays hardened. Openly the Malays have not attacked Chinese racialism as manifested by their practical rejection of the use of the National language, their rejection of the National schools, their Malaysian Malaysia slogan. If they do it would be muted and certainly not as blatant as non-Malay attacks against Malay racialism."


Malay Unity and Malaysian Unity

By Dr. Mahathir Mohamad
September 15, 2008


1. Malaysia has a multi-racial population but is quite unique in that the division is not just by race alone but by religion, language, culture and economic situation. Unity in such a diversity is extremely difficult to achieve.

2. If we study other nations where people of different ethnic groups have immigrated, we will find that integration and unity depended on several important factors. Firstly the indigenous people or the people who had set up the country make up at least initially, a very big proportion of the population. Additionally they would be dominant and materially successful. The small numbers of immigrants trickling in found it judicious and beneficial to be identified with the numerically superior and powerful dominant inhabitants. They would willingly forget their original languages and adopt the language of the people of the country as well as their culture; they would intermarry and over time they would be totally absorbed and assimilated and identified with the indigenous people. In such a situation unity is not a problem. The United States is one such country where the original language and basic culture of first settlers are accepted by later immigrants.

3. In the old days before the coming of the Europeans the few Chinese and Indians who settled in Malacca adopted the language and much of the culture of the Malays. Though there was no assimilation nevertheless good relations existed between the immigrant settlers and the Malays. Unfortunately when later the China-born Chinese-speaking immigrants dominated in numbers as well as economic wealth, the Malay speaking Baba and Nyonya deliberately dropped their Malay language and Baba culture and reverted to being Chinese in every way possible.

4. Difficulties in assimilation arise when the late comers are more dynamic and better equipped to progress than the indigenous people. A feeling of superiority towards the indigenous people tended to keep the late-comers apart. As their community grew they established separate enclaves and erect invisible barriers against the indigenous. As their numbers grew the separation became deeper.

5. The British are only partly responsible for the separation of the races in Malaysia, for keeping the Malays in the rural areas, the Chinese in the urban areas and the Indians in the estates. The different races are also responsible. They made no attempt to mix together as a matter of preference.

6. The Malays before World War II really believed that the Chinese and Indians were temporary guests who would return to their countries once they had made enough money. So it was at the beginning.

7. Even when they showed signs of staying permanently, the Malays and their Rulers believed the British would honour the treaties which recognised the Malay States as the land of the Malays, the peninsula as Tanah Melayu or Malay Land.

8. But after the Brits returned after the war they talked of "giving" this country to whoever wishes to stay here. Although the Malays rejected this and forced the Malayan Union to be abandoned, they realised that things had changed and they had to recognise the claims of some of the non-Malays at least.

9. To cut a long story short independent Malaysia recognised the citizenship rights of the non-Malays and gave them quite freely. This is unlike many countries in the region where strict conditions were imposed. In fact, some immigrants were actually expelled.

10. The hope at independence was that the non-Malays would accept a single national language and a single national identity. But it became clear very quickly that the Chinese and the Indians wanted to retain their identities, their mother tongue and their culture. They did not want to be solely Malaysians, certainly not Malays.

11. At the beginning some prominent people tried multi-racial politics but this was rejected by the ordinary Malays, Chinese and Indians. In the end we settled for a compromise - retain your racial identity but cooperate with each other in a coalition of racial parties.

12. Politically it was a good formula and it worked. But when English schools were abolished and the Malay, Chinese and Indians children went to their own schools rather than to the national schools where the teaching was in the National Language. The hope for true national integration faded. After this even the attempt to put the schools from the three language streams in one campus was rejected by the Chinese.

13. It is no good blaming the politicians for perpetuating racial schism. Some of them who tried to ignore racial loyalties simply failed politically. For various reasons the races preferred to stay separated. They may meet at their work place or the playing field but they go home to separate enclaves according to their race.

14. We had opted for democracy and popularity decides who rules the country. Those who reject racialism simply lost popular support. But those who embrace racialism won.

15. They are not racists. The leaders of the different races were, at least in the beginning, able to get along well with each other. They developed close friendship. But they had to be very conscious of their racial backing and to cater to racial demands.

16. The lower ranking leaders, the ordinary members of political parties and the people as a whole had shown no sign of forgetting their racial identity. There may be few liberal minded ones who reject race, but some who do this do so because they believe their own race would gain by it. So even these people are racialist at heart.

17. Then came the resurgence of Islam worldwide. The Malaysian Malays began to adopt Islamic conservativeness especially with the dress code. This tended to push them further apart from the non-Muslims who saw this as an attempt to differentiate Muslim Malaysians from non-Muslim Malaysians. Some people suspect that this is the intention.

18. The behaviour of some extremist exponents of Islamic separateness did not help.

19. And so the races drifted further and further apart. All the time the so-called non-racial parties with their single-minded campaign against the positions of the Malays and Islam as agreed upon at the beginning actually intensified Malay racial sentiments, causing them to yearn for Malay unity rather than Malaysian unity.

20. The ideal of having a non-racial Malaysian nationality has now been almost forgotten. As the self-proclaimed non-racists attacked Malay racialism, the feeling among the Malays hardened. Openly the Malays have not attacked Chinese racialism as manifested by their practical rejection of the use of the National language, their rejection of the National schools, their Malaysian Malaysia slogan. If they do it would be muted and certainly not as blatant as non-Malay attacks against Malay racialism.

21. The Malays have seen what has happened to the Malays of Singapore and they have no desire to be like Singapore Malays.

22. So their reaction is to seek for Malay unity. They feel threatened, and their fear is real. Admittedly there are among the younger educated Malays a few who claim to reject Malay unity. But these people do not represent the vast majority of the Malays.

23. Malay unity, if it becomes stronger will make it more difficult to bring about Malaysian unity. But it must be remembered that the Chinese and Indian are also keen to retain their identities more and more. The Hindraf memorandum is very telling. And the Chinese educationists want even stronger role for Chinese language.

24. The trend is obviously against Malaysian Unity. A weak and unstable Government with its crude attempts to win over the different races through giving in on all demands does not help. Every time it gives in to the demands of one race it simply antagonises and pushes the other races further away.

25. If we still want Malaysian Unity we need to be willing to make sacrifices regarding what we consider to be our racial rights. Everyone has to do this. The leaders must be given some mandate to discuss these matters in private and to make concessions. After each step the lower rung leaders of each race must be given full briefing as to why the concessions have to be made. It would be useless if they don't agree.

26. Provided we can roll back the present unhealthy trends and redirect it towards more positive non-racial objectives, provided we do this slowly by small steps we may be able to create a truly Malaysian identity where race would gradually become less important. It will take time but with sincerity we may reverse the present trends and move towards increasing co-operation and integration.

Isnin, 15 September 2008

Segera Menuduh dan Mengulang Tuduhan 'Rasis' Cara Berhujah 'Rasis'

Tembak dahulu tuduhan rasis, sebelum didedah diri sendiri yang rasis

Suatu perkara yang sering berlaku hampir setiap kali ada seorang Melayu menyuarakan pendapat mengenai hak dan warisan mereka di negara nenek moyang mereka, mereka cepat dipanggil 'rasis' tanpa menumpukan komentar atau kritik terhadap isi kandung. Ini seolah-olah cara mematahkan hujah orang Melayu itu dengan memberi label negatif sehingga kadangkala orang Melayu itu menjadi 'malu' untuk mengeluarkan pendapat yang sama.

Cara lain yang selalu digunakan adalah enggan memperakui, mengelakkan dan/atau cuba menahan seseorang membentangkan rasional sejarah. Perkara ini dilihat berlaku dalam rancangan Forum Astro Awani baru-baru ini antara YB Jeff Ooi dan YB Dato' Ibrahim Ali. Sejarah mahu diketepikan sebagai perkara lama yang sudah ketinggalan yang tidak perlu diulang atau ertikata sebenar mahu dilabel kolot dan hujah lama.

Sekira ini tidak berjaya, fakta sejarah yang direka-reka dan salah digunakan sebagai tipu helah untuk menafikan sesuatu fakta yang sudah diterima pakai atau tidak logik untuk dinafikan. Contoh yang ketara adalah menafikan orang Melayu sebagai penduduk asal dan menyatakan orang Melayu berasal dari wilayah yang hari ini dipanggil 'Indonesia'. Maka diketengahkan hujah orang Asli orang asal dan bukan orang Melayu, dan bukan orang Melayu, orang Asli dan kaum-kaum pribumi lain adalah juga penduduk asal. Kadang-kadang digunakan teori ilmiah yang bukan kebenaran muktamad, masih lemah dan boleh berubah-ubah.

Cara berbahas ini selalu berlaku dan berulang-ulang berdekad-dekad, jika belum hampir seabad, yang bukan ikhlas tetapi hanya berniat mahu menafikan 'dengan apa cara.' Memanggil orang Melayu rasis, menafikan hujah mereka dengan cara yang jahat dan mengembar gembur perkara yang kecil ini yang menegangkan hubungan antara kaum dalam negara ini.

Berikut adalah artikel oleh Dr Hasan Ahmad* di Utusan Malaysia 3 Sept. 2008:Melayu bukan bangsa rasis

KALAU ada orang di Malaysia yang menuduh orang Melayu sebagai bangsa rasis, saya kira ini tuduhan melulu dan sama sekali tidak benar.

Kalau ada dua tiga orang politik Melayu, baik dari UMNO mahu pun mana-mana pihak yang lain dicabar oleh orang bukan Melayu kerana membuat kenyataan yang dianggap bersifat 'rasis', maka orang itulah yang salah, bukan bangsa Melayu. Mereka tidak mewakili watak Melayu yang benar.

Saya bersetuju dan menyokong pandangan Ketua UMNO Bahagian Gua Musang, Tengku Razaleigh Hamzah bahawa orang Melayu tidak pernah rasis ketika beliau berucap merasmikan Forum Sambutan Merdeka - Pelaksanaan Undang- Undang Fasal 152 dan 153 anjuran Majlis Tindakan Rakyat Kelantan (MTRK) di Kota Bharu, Kelantan, Sabtu lalu.

Sifat 'rasis' atau 'rasisme' tidak sama dengan perasaan perkauman. Setiap bangsa mempunyai perasaan 'bangga bangsa' atau 'megah bangsa'. Perasaan ini wujud kerana adanya kesedaran bahawa anggota bangsa itu mempunyai ciri-ciri budaya dan sejarah yang sama, misalnya bahasa yang sama, asal usul sejarah dan budaya nenek moyang yang sama, dan mungkin juga agama yang sama.

Mereka akan berasa marah sekiranya orang luar ('orang asing') menghina bangsa mereka dan mereka akan bertindak balas jikalau bangsa asing menyerang mereka atau cuba menghina atau memusnahkan bahasa, agama dan budaya yang telah dimiliki bersama sejak turun-temurun, sejak nenek moyang mereka.

Tetapi sifat rasis bukan begitu. Sifat rasis atau rasisme wujud dalam minda dan sanubari sesuatu bangsa kerana mempercayai bahawa mereka adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang 'murni', yang tidak sama dengan bangsa lain.

Kaum Yahudi, misalnya, terkenal sebagai kaum rasis. Mereka percaya bahawa mereka adalah 'kaum terpilih', yakni dipilih oleh Tuhan sebagai bangsa yang melebihi semua bangsa atau kaum lain. Mereka sering membenci kaum bukan Yahudi. Agama mereka adalah agama 'eksklusif'; orang lain sering tidak diterima menganut agama mereka.

Mereka tidak pernah atau jarang-jarang rela menyerapkan atau menyesuaikan diri dengan komuniti kaum lain yang lebih besar. Mereka hidup dalam komuniti yang terpisah daripada masyarakat lebih besar. Kerana inilah, di mana pun mereka berada, mereka sering dicurigai oleh kaum lain.

Di Eropah, kaum Yahudilah yang sering dimusuhi atau dibenci oleh orang Eropah. Contoh yang paling ketara ialah, tindakan Nazi Hitler melancarkan tindakan pemusnahan etnik terhadap kaum Yahudi.

Di Rusia juga pernah berlaku tindakan pogrom, istilah bahasa Rusia yang bermakna 'pemusnahan' atau 'rusuhan', khususnya yang dilakukan terhadap kaum minoriti. Mangsa yang selalu menjadi sasaran tindakan ini ialah kaum Yahudi, terutama di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Di Poland juga pogrom antikaum Yahudi ini pernah berlaku. Pogrom paling terkenal ialah pogrom yang dilancarkan oleh Hitler terhadap kaum Yahudi, seperti yang tersebut tadi.

Di dunia Barat, yang sering dianggap sebagai 'dunia yang maju', perasaan rasisme, iaitu perasaan membenci kaum lain, sentiasa wujud sampai ke hari ini. Di sana ada kumpulan rasis seperti kumpulan 'Swastika' di Jerman yang berikrar dengan sumpah 'Hai Hitler' apabila anggotanya hendak menyerang kaum asing, pendatang haram, orang Islam, orang Yahudi dan sebagainya.

Di Britain ada kumpulan rasis seperti 'Skinheads' yang membenci kaum 'kulit hitam', kaum pendatang, terutama dari India dan Pakistan. Di Amerika Syarikat (AS) ada kumpulan rasis seperti 'Klu Klux Klan' yang membenci kaum kulit hitam dan kaum pendatang dari Asia dan Afrika.

Di Australia pernah ada 'dasar kulit putih' atau white policy yang anti-kaum Asia (Cina, Vietnam, India, Pakistan, Arab dan lain-lain lagi). Di AS perasaan anti kaum kulit hitam masih wujud dalam minda dan sanubari orang Amerika kulit putih hingga hari ini.

Tetapi sepanjang sejarah bangsa Melayu di Tanah Melayu atau di rantau Melayu ini, sejak dari zaman Melaka diserang oleh bangsa Portugis dan sejak mencurah-curahnya masuk pendatang dari Cina dan India dan juga dari kawasan lain di Asia, tidak pernah berlaku apa-apa serangan secara teratur, secara berkumpulan, terhadap kaum-kaum bukan Melayu itu. Tidak pernah wujud kumpulan rasis atau nasionalis ultra Melayu yang membenci kaum bukan Melayu.

Tidak ada pogrom, tidak ada 'swastika', tidak ada 'skinheads' dan tidak ada 'klu klux klan' di Tanah Melayu. Kalau pun pernah berlaku peristiwa 'pergaduhan kaum' antara orang Melayu dengan kaum lain, terus terang saya katakan (ini kebenaran, bukan ciptaan saya) bahawa yang memulakannya bukan orang Melayu tetapi ialah kaum pendatang atau kaum bukan Melayu.

Contoh yang terkenal ialah peristiwa gerombolan Bintang Tiga yang mengganas terhadap orang Melayu dalam percubaan mereka untuk merampas kuasa Tanah Melayu setelah askar-askar Jepun kalah dan sebelum British sempat kembali ke Tanah Melayu untuk meneruskan pemerintahannya.

Apabila askar-askar Bintang Tiga itu bermaharajalela melakukan keganasannya terhadap orang Melayu, misalnya di Johor, barulah orang Melayu bertindak balas menentang keganasan itu. Maka berlakulah apa yang dikatakan 'pergaduhan kaum'.

Tolerans

Orang Melayu dikatakan terkenal sebagai bangsa yang bersopan santun, bangsa yang sangat tolerans terhadap kaum lain, bangsa yang sangat suka bertolak ansur, sehingga diam tidak diam banyak hak mereka di negara ini jatuh ke tangan orang lain.

Hari ini politik perkaumanlah yang banyak merosakkan budaya dan kelakuan bangsa kita. Apabila orang Melayu bersuara untuk mempertahankan hak dan warisan mereka di negara ini mereka dianggap 'rasis' atau 'perkauman'.

Segala dasar kebangsaan yang digubal selepas merdeka, misalnya Dasar Pelajaran Kebangsaan, Dasar Ekonomi Baru, dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan, semuanya sering dikritik sebagai dasar pro- Melayu dan antikaum lain. Padahal faedah semua dasar ini tidaklah dibolot oleh orang Melayu sahaja tetapi sebahagian besarnya pergi kepada orang bukan Melayu juga.

Hari ini kaum yang tidak habis-habis membahaskan tentang masalah mereka ialah orang Melayu. Mereka berkata, bahasa Melayu makin tidak penting lagi di negara ini, ekonomi orang Melayu makin tidak setara dengan kemajuan ekonomi kaum lain, kemiskinan di kalangan orang Melayu makin merebak.

Kalau hanya satu kaum sahaja yang memonopoli ekonomi negara atau maju dalam bidang pendidikan, meminggirkan kaum lain, maka itu bererti pembangunan negara tidak adil kepada kaum yang terpinggir itu, tidak kira apakah kaumnya. Maka kerajaan wajib memastikan bahawa jurang itu tidak berterusan sehingga akhirnya boleh menjadi punca berlakunya pergaduhan kaum atau menimbulkan pelbagai masalah dan krisis sosial yang rumit. Itulah tujuan dasar-dasar kebangsaan yang digubal selepas merdeka itu.

Tujuannya bukan untuk menguntungkan mana-mana kaum dan merugikan mana-mana kaum lain. Inilah matlamat yang patut difahami oleh semua rakyat. Semangat tolak ansur, toleransi, faham memahami antara kaum mesti diamalkan oleh semua kaum, tidak hanya satu-satu kaum sahaja.

Kalau ada orang Melayu atau orang Cina atau India di Malaysia yang mengeluarkan kata-kata yang boleh menimbulkan kemarahan satu kaum kerana menghina kaum itu, jangan kita jadikan itu sebagai isu besar sehingga boleh merebak menjadi api yang boleh membakar perasaan lebih banyak rakyat yang selama ini sangat memahami dan toleran terhadap keadaan, masalah dan keperluan kaum masing-masing.

Kesimpulannya, di Malaysia, sejak merdeka, tidak ada dasar negara yang dengan mudah sahaja boleh kita tuduh sebagai dasar rasis. Nah, kalau masih ada orang atau pihak atau kaum tertentu yang tidak berhenti-henti menuduh, berdasarkan sentimen perkauman, bahawa dasar-dasar itu rasis, perkauman, pro-Melayu dan anti bukan Melayu, ini boleh menimbulkan sentimen perkauman yang lebih merebak lagi, daripada seorang atau dua orang sahaja yang mengeluarkan kata- kata yang dianggap oleh orang daripada kaum lain sebagai 'rasis'.

Orang Melayu dan orang bukan Melayu yang tidak rasis akhirnya akan terpengaruh dengan debat atau tuduhan itu lalu mereka akan terdorong untuk menyebelahi pihak yang dituduh dan pihak yang menuduh. Itulah, jangan jadikan isu yang kecil itu iaitu isu yang bersifat peribadi orang berkenaan, sebagai isu negara, isu seluruh rakyat. Carilah cara yang sebaik- baiknya untuk memadamkan api yang kecil itu supaya ia tidak merebak membakar seluruh perasaan rakyat.

* Dato' Dr Hasan Ahmad adalah seorang penggiat budayawan, aktivis Melayu, Presiden Karyawan Malaysia dan bekas Pengarah Dewan Bahsa Pusataka.

Ahad, 14 September 2008

Hujah Lee Kuan Yew Serupa Hujah Hitler dan Herzl

Dari debat dengan Edward Huang yang mana ia telah menggunakan hujah dengki ala Lee Kuan Yew dalam tulisan sebelum ini, saya terpanggil untuk menerbitkan kembali tulisan lepas yang mempersoalkan teori orang Melayu berasal dari Yunnan dan hanya orang asli layak dipanggil pribumi.

Kebanyakkan orang terlalu asyik dengan teori hingga menganggap ianya sesuatu kebenaran muktamad. Teori adalah usaha ilmiah untuk menerangkan sesuatu fenomena yang berlaku berdasarkan fakta dan analisa yang ada. Namun, amalan saintifik menganggap ianya kebenaran yang relatif dan sementara hingga terjumpa fakta baru, terfikir teori baru dan perjumpaan yang baru yang berdaya menutup kelemahan teori yang ada.

Jika setiap teori dianggap muktamad, maka kita boleh terima teori Hitler bahawa orang Aryan adalah bangsa "superior" dan teori Theodor Hezl bahawa Yahudi adalah "chosen people" yang melebihi manusia-manusia lain di dunia ini.

Berita Harian bertarikh sekitar Julai 24hb, 2006 menyiarkan berikut:

Menjejak Melayu

Oleh Saufi Hamzah dan Mona AhmadBENARKAH selama ini Orang Asli dan orang Melayu wujud dari rumpun atau keturunan yang sama?

Jika diamati kajian bertajuk Analisis DNA Mitokondria (MtDNA) masyarakat Melayu Moden dan Orang Asli di Semenanjung yang dihasilkan penyelidik Pusat Pengajian Sains Kesihatan, Universiti Sains Malaysia (USM), Dr Zafarina Zainuddin, mendapati bahawa keadaan sebaliknya berlaku di mana Orang Asli dan orang Melayu berasal dari keturunan berlainan.

Berdasarkan data DNA Mitokondria (MtDNA) yang dikumpulkan dalam kajian itu, orang Melayu Moden dipercayai berasal dari populasi `Austronesian' (atau Selatan Mongoloid) manakala Orang Asli pula adalah saki baki manusia moden dari populasi `Australoid'.

Hasil kajian itu juga disokong oleh kajian linguistik yang menyatakan terdapat dua penghijrahan pra-sejarah utama berlaku di Asia Tenggara.

Gelombang penghijrahan pertama yang berlaku kira-kira 40,000 tahun membawa kemasukkan populasi `Australoid' purba ke kepulauan Indo-Malaysia, yang seterusnya bergerak dan menetap di Australia dan New Guinea.


KAJIAN Dr Zafarina dan Dr Mohd Fadhli yang diserahkan kepada
JHEOA di Georgetown, baru-baru ini.

Gelombang populasi kedua dipercayai berasal dari Fujian atau Zhejian (juga dikenali sebagai Selatan Mongoloid atau Austronesian), yang menetap di sekitar kepulauan Asia Tenggara dan tanah besar kira-kira 4,000 ke 6,000 tahun dulu.

"Kita tidak ubah sejarah, sebaliknya kita sedang mendokumentasikan sejarah. Orang Asli memang lebih tua daripada orang Melayu. Ada banyak orang yang datang ke Malaysia dan banyak yang sudah bercampur," katanya selepas majlis penyerahan dua tesis kepada Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) di Bilik Persidangan USM, Georgetown, baru-baru ini.

Satu lagi tesis bertajuk Variasi Pergigian Dalam Populasi Malaysia untuk aplikasi pengecaman identiti manusia yang dihasilkan pensyarah Pengajian Sains Pergigian, Dr Mohd Fadhli Khamis.

Secara umum, kajian bertajuk Analisis DNA Mitokondria (MtDNA) masyarakat Melayu Moden dan Orang Asli di Semenanjung itu adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai `genetik make-up' dan pembangunan pangkalan data bagi DNA mitokondria bagi masyarakat Melayu dan Orang Asli.

Pembangunan pangkalan data penting sebelum analisis DNA mitokondria dapat diaplikasi dalam kes-kes forensik yang membabitkan kedua-dua populasi.

Secara tidak langsung, maklumat yang diperolehi dapat digunakan dalam kajian genetik populasi yang membawa kepada penemuan yang menunjukkan perbezaan ketara di antara masyarakat Melayu Moden dan Orang Asli.

Sehingga ke hari ini, belum ada kajian penuh dan menyeluruh berkenaan konstitusi genetik Orang Asli yang dilakukan oleh saintis dari Malaysia.

Dr Zafarina berkata, kebanyakan kajian yang sudah dibuat oleh saintis Barat lebih bersifat untuk mendapatkan informasi berkenaan profil genetik Orang Asli kerana mereka ini adalah antara manusia moden yang tertua yang masih wujud di atas muka bumi.

Kajian berkenaan masyarakat Orang Asli dari Semenanjung Malaysia oleh saintis barat sudah berjaya membawa kepada penemuan beberapa rumusan penting mengenai sejarah pergerakan manusia moden di atas muka bumi ini.

Antara penerbitan terbaru saintis Barat yang menggunakan maklumat daripada kajian Orang Asli adalah rumusan mengenai penyebaran manusia moden dari Afrika ke Asia Tenggara kemungkinan besar berlaku melalui laluan pantai menerusi India dan seterusnya ke Australasia.
Pergerakan itu dikatakan berlaku kira-kira 65,000 tahun dulu.

FAKTA NOMBOR
Sampel DNA

102 - Melayu moden
58 - Orang Asli

FAKTA

Orang Melayu
Teori Yunan

Secara keseluruhannya alasan yang menyokong teori ini adalah seperti berikut:

 • Kapak Tua yang mirip kepada Kapak Tua di Asia Tengah ditemui di Kepulauan Melayu. Perkara ini menunjukkan adanya migrasi penduduk daripada Asia Tengah ke Kepulauan Melayu.
 • Adat resam bangsa Melayu mirip suku Naga di daerah Assam (berhampiran sempadan India dengan Myanmar).
 • Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja. Penduduk Kemboja mungkin berasal dari Dataran Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong. Perhubungan bangsa Melayu dengan bangsa Kemboja sekali gus menandakan pertaliannya dengan Dataran Yunan.
 • Teori popular yang diterima umum. Contohnya, dalam buku Teks Pengajian Malaysia, ada menyatakan "nenek moyang" orang Melayu berasal dari Yunan.
Berdasarkan teori ini, dikatakan orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu menerusi tiga gelombang utama yang ditandai dengan perpindahan Orang Negrito, Melayu Proto, dan Melayu Deutro.

Orang Negrito
Penduduk paling awal di Kepulauan Melayu. Dikatakan ada di sini sejak 1,000 tahun Sebelum Masihi berdasarkan penerokaan arkeologi di Gua Cha, Kelantan. Daripada orang Negrito diperturunkan orang Semang yang mempunyai ciri-ciri fizikal berkulit gelap, berambut kerinting, bermata bundar, berhidung lebar, berbibir penuh, serta saiz badan yang pendek.

Melayu Proto
Perpindahan orang Melayu Proto ke Kepulauan Melayu dikatakan berlaku pada 2,500 tahun Sebelum Masihi. Mereka mempunyai peradaban yang lebih maju daripada orang Negrito, ditandai dengan kemahiran bercucuk tanam.

Melayu Deutro
Perpindahan orang Melayu Deutro adalah gelombang perpindahan orang Melayu kuno yang kedua yang berlaku pada 1,500 Sebelum Masihi. Mereka adalah manusia yang hidup di pantai dan mempunyai kemahiran berlayar.

Teori Nusantara

Teori ini adalah disokong dengan alasan seperti di bawah:

 • Bangsa Melayu dan Bangsa Jawa mempunyai tamadun yang tinggi pada abad ke-19.
 • Taraf ini hanya dapat dicapai selepas perkembangan budaya yang lama. Perkara ini menunjukkan orang Melayu tidak berasal dari mana-mana tetapi berasal dan berkembang di Nusantara.
 • Bahasa di Nusantara (Bahasa Austronesia) mempunyai perbezaan ketara dengan bahasa di Asia Tengah (Bahasa Indo-Eropah).
Orang Asli


 • Masyarakat Orang Asli adalah komuniti kecil di Malaysia dan penduduk pribumi negara ini.
 • Orang Asli adalah masyarakat yang mempunyai beberapa suku kaum yang berbeza-beza.
 • Secara rasminya masyarakat Orang Asli dibahagi kepada tiga kumpulan yang terbesar iaitu Negrito, Senoi dan Melayu Asli.
 • Suku Senoi dan Negrito pula diklasifikasikan kepada enam suku kecil. Suku Melayu Asli dipecahkan kepada tujuh suku kecil.
 • Disebabkan pelbagai suku kaum di kalangan masyarakat Orang Asli, terdapat banyak perbezaan dari segi cara hidup dan pertuturan bahasa yang digunakan.
 • Kebudayaan dan adat resam mereka juga berbeza-beza dan mempunyai keunikan yang tersendiri.

Ini menunjukkan teori Edward Huang mempunyai banyak kelemahan. Jika ia berusaha membawanya ke mahkamah untuk menidakkan hak Melayu sebagai Pribumi, ianya pasti menemui kekalahan.

Selain itu, disiarkan tulisan dari blog Cuit Sikit berjodol Melayu Bukan Pribumi? berikut:
1. Wujud usaha terbaru dari mereka yang buta sejarah dan susur galur bangsa Melayu hari ini yang mendakwa orang Melayu bukan pribumi negara Malaysia ini. Mereka berhujah bahawa orang Melayu itu berasal dari Indonesia dan asal usul antropologinya berasal dari Yunan, Cina. Dakwaan ini bukan sahaja melucukan malah menunjukkan benar meraka mahu memutarbelitkan sejarah.

2. Bangsa itu dikenali dari susur budaya, keturunan dan ciri-ciri persamaan kabilah besar mereka. Memang ada Melayu jawa, melayu banjar, melayu porto dsb. Hakikatnya mereka itu bangsanya Melayu, bahasanya Melayu biarpun pelbagai dialek. Cina juga ada pelbagai etnik dan dialek bahasa.

3. Pada masa dahulu Tanah Melayu (semenanjung Malaysia) dan kepulauan Melayu (Indonesia) berada dalam satu gugusan dan sering bertukar pentadbiran antara kesultanan dari kepulauan mahu pun dari Tanah Melayu. Dengan kata lain tiada istilah pendatang antara orang Melayu di Tanah Melayu dengan orang Melayu di Indonesia sehinggalah Indonesia dan Tanah Melayu merdeka secara berasingan. - baru terpisah secara jelas antara Indonesia dan Malaysia atas kehendak penduduk kedua-dua kawasan bukannya, oleh perjanjian Inggeris-Belanda 1824.

4. Malahan pada zaman Jepun juga wujud gerakan memerdekakan seluruh kepulauan Melayu dibawah satu pentadbiran yang dikenali sebagai Gerakan Indonesia Raya.

5. Sekarang mereka mahu mempertikaikan kononnya Melayu berasal dari Indonesia bukan pribumi Tanah Melayu. aneh bukan jika Melayu bukan pribumi tanah Melayu. Apakah cina Hong Kong, Taiwan dan Macau bukan penduduk pribumi pulau-pulau tersebut hanya kerana mereka cina?

5. Hakikat sejarah menunjukkan orang melayu yang tinggal di tanah ini sejak wujudnya asal usul manusia di semenanjung ini. Sebab itu ia dikenali sebagai Tanah Melayu sama seperti Tanah Besar Cina dan negara India yang diiktiraf sebagai milik bangsa Cina dan India. S

6. Memang benar manusia Melayu berevolusi dari animisme, hinduisme kepada Islam. Apakah ini menjadikan mereka orang India?

7. Orang Asli dengan orang melayu asalnya diklasifikasikan oleh pengkaji antropoglogi sebagai orang darat dan orang laut. Orang asli yang masih kekal hari ini ialah orang darat yang banyak tinggal di dalam hutan. Manakala orang asli laut yang tinggal di pinggir laut, pelabuhan dan sungai berevolusi menjadi melayu seperyi yang ada hari ini.

Kedua-dua mereka sudah diiktiraf oleh sejarawan, penjajah dan pengkaji antropolgi sebagai penduduk asal tanah melayu ini.

8. Justeru kepada pemimpin bukan Melayu berhenti berhujah kononnya Melayu ini bukan pribumi tanah Melayu. Hadapi hakikat bahawa Malaysia ini tanah asalnya milik orang Melayu dan pribumi asli lain. Kita bersetuju berkongsi hak selagi mereka juga bersetuju menerima kontrak sosial semasa kemerdekaan.

Selasa, 9 September 2008

Pedagang Cina Bersekongkol Membantu Portugis Menakluk Melaka!

Setiap kali menziarahi A Famosa di Melaka, kita harus ingat bahawa pedagang-pedagang Cina yang mungkin ada keturunan lagi di sini hari telah membantu Portugis menakluk Melaka.

Usahlah Ong Ka Chuan hendak mengaku orang Cina mengorbankan nyawa memperjuangkan kemerdekaan! Itu adalah hujah penyokong dan pemberi simpati kepada pengganas komunis yang mana perjuangannya tidak diterima oleh orang-orang Malaysia, khususnya penduduk asal orang-orang Melayu.

Malah, hujah ini adalah hujah yang rasis dan penuh dengan perkauman kerana berniat untuk menidakkan perjuangan orang Melayu dan menggambarkan orang Cina komunis sebagai pejuang kemerdekaan sebenar dengan hanya berdasarkan pembohongan fakta sejarah.

Realitinya orang Cina tidak pernah pergi berperang untuk memperjuangkan kedaulatan negara melainkan untuk kepentingan mereka samada ideologi politik atau ekonomi.

Berapa kerat orang Cina yang berkhidmat dalam angkatan bersenjata atau berseragam kerajaan hari ini? Berapa kerat yang pernah berkhidmat dalam angkatan bersenjata dan berseragam kerajaan pada masa lepas?

Alasan berasaskan ekonomi biasa kita dengar. Ini hanya menunjukkan sejauh mana pengorbanan yang mereka sanggup lakukan. Mereka hanya berkorban apabila sudah terdesak, tiada lain. Apabila mereka konon berkorban, dengan syaitan pun mereka sanggup bersekongkol.

Di dalam artikel semalam berjudul, "Adakah Pembohongan Ong Ka Chuan Bermakna MCA Kini Menyokong Komunis?", penulis blog ini menyatakan bahawa:

... orang Cina tidak pernah berjuang untuk negara ini melainkan untuk kepentingan mereka.

Tatakala, kerajaan British mengunjurkan Kesatuan Malaya (Malayan Union), orang Cina tidak ikut sama menentang peningkatan status taraf "negara jajahan" dan menghapuskan sistem negeri dan institusi Raja-raja Melayu.

Sebenarnya dalam perjuangan untuk mendapat kemerdekaan, rata-rata orang-orang bukan Melayu lebih rela negara ini tidak merdeka jika orang Melayu memerintah. Mereka rela negara ini terus dijajah selagi mereka tidak mendapat kewarganegaraaan dan hak sama rata sebagai lesen...
Hari ini, penulis memetik dari sejarah Melaka yang ditulis oleh Marco Ramerini berjodol PORTUGUESE MALACCA 1511-1641 seperti berikut:

THE PORTUGUESE CONQUEST


At the time of the Portuguese arrival in the Asian seas, Malacca, thanks to its strategic position on the strait bearing the same name, was a remarkable trading center for the trade and shunting of spices. At that time, Malacca was ruled by a Muslim Sultanate.

The town extended its influence over a vast territory, which included the whole Malaya Peninsula.

Its port was frequented by a multitude of ships and merchants from all the Asian nations of the time: Arabia, Persia, China, India, Japan, Indonesia, Ceylon, and Bengal. In it were gathered and sold all the Asian spices: pepper, cloves, ginger, cinnamon, nutmeg, etc.

After their arrival in India, the Portuguese soon became aware of the importance of the city. An expedition sailed to Malacca in 1509 but failed, and many of the Portuguese were captured and imprisoned by the Sultan.

In 1511, the ViceRoy of India, Afonso de Albuquerque, decided to organize an expedition destined to conquer Malacca. At the head of 1.100 - 1.200 men and 14 ships, Afonso de Albuquerque arrived in view of Malacca in June of 1511 and immediately demanded the rescue of the Portuguese that were taken prisoners in the 1509 expedition. The Sultan tried to gain time to strengthen the town defenses. He was well aware of the small number of Portuguese troops and was confident on his powerful army of 20.000 men and 2.000 guns.

Albuquerque wasted no time. At down of 25 July 1511 the Portuguese attacked the town concentrating the assault on the bridge on the river dividing the town. After a fierce battle the bridge was conquered by the Portuguese, but at nightfall they were forced to retreat.

After some days of preparations, on 10 August 1511, the Portuguese renewed the attack. Albuquerque had the assistance of some Chinese junks that were anchored in the port. The use of a junk offered by the Chinese merchants was decisive, as this junk was used as a bridgehead. This time the attack was successful and the Portuguese finally succeeded in establishing a bridgehead in the town.

There were then several days of siege in which the Portuguese bombarded the city. On 24 August 1511 the Portuguese again attacked only to discover that the Sultan had escaped. With Malacca was now in Portuguese hands, they sacked the town, but following Albuquerque’s orders, they respected the property of those who sided with them.

B. W. Diffie and G. D. Winius in the book "Foundations of the Portuguese Empire 1415-1580" write: "the capture of Asia's greatest trading city by a mere 900 Portuguese and 200 Indians must rank as an event in the history of European expansion no less stunning than the better known conquest of Tenochtitlan by Hernando Cortés".
Baca seterusnya di laman web Colonial Voyage.

Selama 17 hari dari Julai 25hb, 1511, asakan tentera Portugis berjaya dipatahkan. Hinggalah pada Ogos 11hb, 1511, Portugis mendapat bantuan pedagang-pedagang Cina yang memberi bantuan kapal-kapal tongkang Cina yang sudah berlabuh di pelabuhan Melaka.

Kapal-kapal pedagang Cina menjadi penentu kerana kapal-kapal tersebut digunakan sebagai "bridgehead" untuk masuk ke tengah-tengah bandar pelabuhan Melaka.

Pedagang-pedagang Cina yang mendapat banyak laba dari perniagaan dan perdagangan di Melaka akhirnya membantu penjajah Inggeris menjajah bandar pelabuhan yang menjadi "lombong emas" untuk mereka mengumpul kekayaan?

Adakah sejarah yang sama akan berulang lagi dengan pembohongan Ong Ka Chuan, abang Presiden MCA, Ong Ka Ting memperjuangkan pengganas komunis dan mengkhianati sifat tolak ansur orang Melayu?

Isnin, 8 September 2008

Adakah Pembohongan Ong Ka Chuan Bermakna MCA Kini Menyokong Komunis?

The Star tarikh September 7hb, 2008 melaporkan Ong Ka Chuan mengatakan 300,000 orang Cina mati untuk mempertahankan negara ini semasa pendudukan Jepun pada tahun 1940. Menurutnya, atas hujah ini, mereka layak untuk mendapat kewarganegaraan.

Sedutan laporan itu disiarkan di bawah ini:

The Star Online Sunday September 7, 2008

Chinese died defending country, says Ka Chuan

IPOH: The Chinese gained citizenship by sacrificing their lives for the country, said MCA secretary-general Datuk Seri Ong Ka Chuan.

Some 300,000 Chinese died defending the country during the Japanese Occupation in the 1940s, he said.

“That was about 20% of the population then. They had joined the Anti-Japanese Army to fight the invasion when the British left us helpless.

“And this was what made the British give us citizenship. It wasn’t gained without any sacrifice or contribution on our part.

“Our citizenship had been exchanged with our courage, blood, sweat and tears for the country,” he said after opening the Perak Wanita MCA convention here yesterday. ...

Tidak, sama sekali tidak. Ong berbohong! Fakta nya salah dan hujahnya pembohongan putarbelit!

Orang-orang Cina mendapat kewarganegaraan kerana pihak British enggan mengambil tanggungjawab terhadap buruh-buruh pendatang yang telah dibawa dari India dan Cina untuk kepentingan ekonomi kapitalis mereka.

Demi kepentingan ketamakan pedagang, pengusaha dan pelabur British, mereka secara bersistem telah meminggirkan penduduk asal dari alir kemajuan supaya mereka tidak aakn menuntut kemerdekaan.

Asasnya, setelah penjajah pergi, negara itu harus dipulangkan kepada penduduk asal negara itu. Adakah orang Cina penduduk asal negara ini untuk mempunyai hak untuk menjadi warganegara negara ini?

Mereka seharusnya pulang kepada negara asal mereka kerana selainkan dari sedikit orang Cina, sana sini, rata-rata mereka adalah berstatus guest di negeri-negeri Melayu dan British subject di negeri-negeri Selat. Mereka tidak ada hak langsung. Kelahiran dinegara ini pun tidak memberikan mereka hak kerana ia tidak diperakui.

Kewarganegaraan mereka adalah atas sifat timbangrasa orang Melayu, akhirnya mereka mengalah dan sedia bersetuju menerima orang-orang bukan Melayu. Mereka bukan mendapat hak atas kononnya wujud kontrak sosial kerana kontrak sosial yang diwar-warkan tidak wujud. Semua hak-hak keistimewaan orang melayu telah wujud dari Perjanjian Pangkor dan di dalam Perlembagaan Negeri atau Undang-undang Tubuh Negeri.

Ditambah lagi, kemerdekaan diperolehi dari persetujuan bersama tiga pihak - Raja-Raja Melayu, Penjajah British, dan Rakyat. Hanya setelah dipersetujui oleh ketiga-tioga pihak baru kemerdekaan itu dapat dicapai. Orang Cina dan India bukan rakyat dan hanya sebahagian dari satu pihak - rakyat.

Hujah Ong adalah satu lagi hujah atau lebih tepat helah dan alasan terkini kaum Cina untuk mereka-reka hak dan justifikasi. Kononnya mereka juga telah berkorban dan terkorban dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Hujah ini satu aliran pembohongan sejarah Lee Kuan Yew di Parlimen pada tahun 1964 bahawa orang Melayu adalah juga kaum pendatang dari Indonesia dan hak bumiputera hanya ada pada kaum orang Asli.

Seiring dengan hujah ini, mereka mengaku Parti Komunis Malaya adalah pejuang-pejuang kemerdekaan dan UMNO adalah talibarut British. Menurut mereka, Komunis bersama Malay Nationalist Party (MNP) masuk ke hutan menentang British melalui peperangan gerilla.

Itulah sebab kaum Cina rata-rata memberi sokongan yang tidak berbelah bagi kepada tuntutan mahkamah pengganas Chin Peng.

Dalam usaha berterusannya untuk menghina bangsa Melayu, menidakan hak dan status orang Melayu, dan terus membawa agenda cauvanis Cina, penulis, ahli politik dan ejuangn pendidikan Cina, Dr Kua "Raja Penghasut" Kia Soong menyatakan di Forum Majlis Peguam beberapa bulan lepas bahawa MNP lebih adil dan "sama rata" dan tidak rasis.


Walaupun sama berada di Kelab Sultan Sulaiman membincangkan penubuhan UMNO dan tuduhan UMNO itu caturan dan pro-British, MNP atau Kesatuan Melayu Nasional (KMN) adalah golongan kiri, kecil dan terpencil yang bukan diterima penuh oleh semua lapisan orang Melayu dan wakil sah orang-orang Melayu.

Bagaimana UMNO boleh pro-British jika ia ditubuhkan untuk menentang Gagasan Malayan Union?

British hanya menerima hakikat UMNO adalah lebih mewakili orang Melayu dari pertubuhan-pertubuhan lain kerana hampir semua pertubuhan Melayu dan juga Orang Asli bergabung di bawah UMNO. MNP yang mengambil pendekatan militan dan menerima tentangan mengakibatkan ia dharamkan dan personaliti-personaliti di penjarakan British.

Sebabnya MNP menentang dan tidak memperakui institusi raja yang rata-rata semasa itu merupakan asas hak yang kuat untuk menuntut kemerdekaan. Gagasan Kesatuan Melayu akan melenyapkan hak kemerdekaan orang-orang Melayu melalui Raja-Raja Melayu. Raja-raja Melayu adalah sebagai penandatangan perjanjian yang telah memaksa British diambil sebagai penasihat dan pentadbir negeri-negeri Melayu.

Pemikiran aliran pro-komunis banyak di dapati dan sedang dipeloposi oleh blog Clare Street yang dikendalikan oleh bekas ahli politik DAP serta bekas penulis Sin Chew Jit Poh, James Wong Wing-On.


Realitinya, Komunis adalah kumpulan pengganas yang telah membunuh puloh ribuan rakyat yang tidak berdosa dari pelbagai kaum.

Gerakan Komunis rata-ratanya dianggotai oleh kaum Cina dari kelas ekonomi rendah, perjuangan mereka sebenarnya lebih merupakan untuk perjuangan untuk menjaga kepentingan kaum mereka.

Disamping itu, kelas pekerja, petani dan buruh kaum Cina ini berjuang untuk menjuarakan kepentingan ekonomi mereka melalui fahaman aliran komunis yang berasaskan perjuangan kelas. Mereka bukan sebenarnya menjaga kepentingan dan kesejahteraan semua lapisan rakyat serta kedaulatan negara.

Perjuangan kelas adalah satu teori yang tidak mencerminkan struktur masyarakat Melayu dan negara ini. Hari ini, teori masyarakat tanpa kelas jelas gagal.

Selepas peninggalan Jepun, Malayan People's Anti-Japanese Army (MPAJA) yang dikatakan Ong sebagai tentera penentang Jepun mengubah menjadi adalah kumpulan Malayan Races Liberation Army atau gelaran biasa Bintang Tiga yang telah melakukan keganasan dan pembunuhan terhadap rakyat jelata. Sila laman Arkib Negara sini.

Mereka menghukum, menzalimi dan membunuh rakyat jelata yang mereka tuduh bersekongkol dengan pemerintah Jepun untuk membalas dendam.

Kebanyakan rakyat jelata yang mereka bunuh adalah satu-satunya rakyat negara itu orang Melayu. Pengganas ini rata-ratanya adalah hanya berstatus guest dan bukan rakyat negara ini semasa itu, termasuk Chin Peng.

Jika diingatkan kembali asal usul MCA, kenyataan Ong itu menghairankan?

Malayan Chinese Association dahulunya ditubuhkan sebagai badan kebajikan untuk membantu New Village yang dibina untuk memindahkan orang-orang Cina yang hidup di pendalaman untuk memutuskan aliran bekalan kepada komunis di hutan. Ini berlaku semasa zaman darurat menentang komunis.

MCA dianggotai para taukeh peniaga dan pedagang Cina dan atas pujukan dan desakan British menjadi parti politik yang telah lama berganding bahu dengan UMNO.

Kumpulan kiri dahulunya menentang MCA yang dianggap sebagai kumpulan kapitalis Cina. Adakah dengan suara Ong ini memberi tanggapan bahawa MCA sudah menjadi parti politik aliran kiri yang sedia menyokong komunis?

Atau stereotaip bahawa semua orang Cina adalah komunis sudah menjadi kenyataan? Harap tidak.

Laporan Utusan Malaysia hari ini, September 8hb, menyangkal kenyataan Ong Ka Chuan. Laporan itu disiarkan berikut:

Utusan Malaysia September 8hb, 2008

Punca 300,000 Cina terkorban

KUALA LUMPUR 7 Sept. - Sebanyak 300,000 orang Cina yang terkorban di negara ini sebelum kemerdekaan 1957 sebenarnya mempertahankan British yang menjajah Tanah Melayu, menurut ahli-ahli sejarah.

Menurut kajian sejarah, 300,000 orang Cina terkorban semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu kerana Jepun dan China berperang sejak tahun 1937 dan pertelingkahan antara dua bangsa itu merebak ke Tanah Melayu.

Profesor Sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Profesor Datuk Nik Anwar Nik Mahmud berkata, kenyataan Setiausaha Agung MCA, Ong Ka Chuan kononnya 300,000 orang Cina mati mempertahankan negara ini adalah tidak benar, sebaliknya mereka mempertahankan kerajaan British ketika itu.

Katanya, orang Cina yang mati semasa pendudukan Jepun kebanyakannya adalah penyokong Parti Komunis Malaya (PKM) yang telah membuat pakatan dengan British.

"Perlu dijelaskan bahawa matlamat PKM bukan untuk mempertahankan negara ini tetapi untuk menjaga kepentingan dan keselamatan mereka.

Pelatih-pelatih Parti Komunis Malaya menerima bantuan latihan British

Nik Anwar berkata demikian untuk membetulkan kenyataan Ka Chuan yang mendakwa orang Cina di Malaysia mendapat kerakyatan kerana berkorban nyawa mempertahankan negara ini.

Ka Chuan mendakwa, 300,000 orang Cina mati kerana mempertahankan negara ini semasa pendudukan Jepun pada 1940-an.

Pensyarah Pembangunan Sosial Universiti Utara Malaysia (UUM), Profesor Dr. Ahmad Atory Hussain berkata, dua fakta sejarah yang tidak boleh diubah ialah orang Cina yang mati semasa pendudukan Jepun berjuang untuk diri sendiri.

"Orang Cina semasa pendudukan Jepun merupakan penduduk Tanah Melayu yang paling banyak diseksa dan dibunuh oleh tentera Jepun.

"Tentera Jepun menganggap orang Cina sebagai tali barut British dan mereka juga dibunuh kerana memberi sumbangan kepada Tanah Besar China semasa peperangan Cina-Jepun," katanya.

Pelatih-pelatih MPAJA yang akan masuk hutan setelah dilatih British

Menurut beliau, orang Cina di Tanah Melayu ketika itu kebanyakannya melarikan diri ke hutan dan menyertai PKM yang mempunyai perjanjian dengan British untuk menentang tentera Jepun.

Ahmad Atory menegaskan fakta itu tidak boleh diubah dan sebarang tindakan untuk mengubah sejarah dengan menyatakan 300,000 orang Cina mati mempertahankan negara ini adalah tidak benar sama sekali.

"Jangan buat kenyataan yang menyalahi fakta sejarah. Sejarah tetap sejarah dan tidak boleh diubah," katanya.

Akhirkata, orang Cina tidak pernah berjuang untuk negara ini melainkan untuk kepentingan mereka.

Tatakala, kerajaan British mengunjurkan Kesatuan Malaya (Malayan Union), orang Cina tidak ikut sama menentang peningkatan status taraf "negara jajahan" dan menghapuskan sistem negeri dan institusi Raja-raja Melayu.

Sebenarnya dalam perjuangan untuk mendapat kemerdekaan, rata-rata orang-orang bukan Melayu lebih rela negara ini tidak merdeka jika orang Melayu memerintah. Mereka rela negara ini terus dijajah selagi mereka tidak mendapat kewarganegaraaan dan hak sama rata sebagai lesen.

Ini adalah realitinya. Sentiasa awas dengan tuntutan berdasarkan pembohongan. Orang yang tidak berterima kasih tiada hak untuk diberi penghormatan dan pengakuan!

Ahad, 7 September 2008

Menyokong Pendirian Dato Ahmad Ismail

Disebabkan niat jahat pihak tertentu setelah memenangi kemenangan di PRU12, dan PRK Permatang Pauh dan baru merasa sedikit kuasa, kini mereka begitu lantang hingga terdapat media tertentu berani memutarbelitkan kebenaran kenyataan seseorang dijadikan isu perkauman.

Tiada sesiapa menyoalkan kewarganegaraan mereka, hak mereka dan perlembagaan pun tidak menafikan mereka hak. Persoalannya, mengapa mereka malu dengan sejarah asal usul sebagai kaum pendatang?

Sejarah itu jelas mereka bukan penduduk asli di sini dan adalah asal usul pendatang. Mereka bukan berasal dari alam budaya sini, malah masih mengekalkan cara hidup, cocoon kelompok sesama, pendidikan dan bahasa dari alam budaya asing. Hakikatnya, pendatang haram Indonesia lebih bersesuaian dengan alam budaya negara ini. Mereka lebih mudah assimilasi dengan budaya negara ini.

Adakah ini pendirian malu atau angkuh?

Penulis hanya teringat kata-kata Lee Kuan Yew dalam Parlimen Malaysia pada tahun 1964 mempersoalkan Melayu sebagai kaum asal dan menyatakan orang asli sahaja yang kaum asal di Malaysia? Mungkin sedap kalau ditanya siapa pula penduduk asal Singapura dan Pulau Pinang? Ornag Cina?

Bunyinya rasis tetapi kebenaran tidak boleh dilakarkan sebagai rasis. Memutarbelit untuk melabel seseorang sebagai rasis untuk rasis. Nyatakan kebenaran kerana dalam kebenaran itu hakikat dan penyelesaian kepada permasaalahan.

Penulis ini menyokong pendirian yang telah ditunjukkan oleh Dato Ahmad Ismail, ketua Bahagian Bukit Bendera Pulau Pinang.

Mengapa perlu Presiden UMNO memaksa meminta maaf sesuatu yang tidak benar? Mengapa Timbalan Presiden bersikap pengecut dan apologis? Syabas Dato, kerana berani mempertahankan maruah Melayu dan UMNO.

Sesiapa yang ingin menyatakan sokongan, boleh hantar pesanan SMS untuk menyatakan sokongan kepada Dato Ahmad Ismail di talipon bimbitnya 012-4231188.

Usopijan ada menulis artikel di MyKMU dan disiarkan berikut:

Hidup Dato' Ahmad Ismail

Friday, September 05 @ 18:23:04 MYT

Akhirnya, ada suara pemimpin, walaupun pemimpin kecil dalam sebuah negeri, berani bersuara tentang sejarah sebenar negara Malaysia.

Ketua UMNO Bahagian Bukit Bendera Datuk Ahmad Ismail memperkata apa yang termaktub dalam hati setiap insan Melayu yang tidak mahu bangsanya diperlekehkan.

Terima kasih Tun Dr.Mahahir kerana memperkasakan kata-kata Dato' Ahmad.

Semasa kempen di Permatang Pauh baru-baru ini, rakan saya berada di sana. Dia menelepon mengadu yang peraih undi dan penyokong BN, bukan hanya takut bersuara lantang, tetapi memasang bendera dan sticker BN di kereta pun mereka cuak. Dicuakkan oleh samseng PKR, kata beliau.

Saya menjawab, "Kalau dah sticker pun takut pasang, buat apa pergi Permatang Pauh nak berkempen? Perang psycho pun dah kalah..".

Ini menunjukkan, yang UMNO lebih-lebih lagi BN mempunyai pejuang-pejuang yang takut memperjuangkan agenda mereka. Yang ramai kita lihat di kaca TV ialah pelakun-pelakun besar sebagai pejuang UMNO dan kuncu-kuncu yang berperanan menjadi Pak Pacak yang meramaikan laungan semata.

Ramai pemimpin UMNO yang berkata, UMNO perlu "reinvention". Yang paling terbaru dari saudara Khairy, Naib Ketua Pemuda UMNO. Tetapi, action plan tiada yang nampak.

Ingin saya memberi memberi beberapa action plan yang patut kita lakukan supaya UMNO digeruni kembali :

1) Memperbanyakkan pemimpin akar UMNO yang bersuara seperti Dato' Ahmad Ismail

2) Pemimpin atasan menyahut panggilan pemimpin akar seperti Dato' Ahmad Ismail dengan nada kesedaran bukan menyedut lambaian Malaysian Malaysia

3) En Khairi Jamaluddin berundur diri atau keluar dari UMNO

4) Pemimpin UMNO, bila bercakap pasal UMNO, pasal orang UMNO, pasal orang Melayu, jangan risau gertakan orang lain.

5) Pemimpin UMNO membawa keris ke mana-mana majlis rasmi UMNO. Sudahlah keris dijadikan simbol oleh penerbangan singapura SIA (KRIS), bendera UMNO yang ada keris pun kita tak mahu hormat.

6) Yang paling cantik, semasa Perhimpunan Agung UMNO Disember ini, semua perwakilan lelaki memakai baju melayu dan berkeris.

7) Kita jadikan keris sebagai selendang atau colours kita. Keris ini akan mengingatkan kita bahawa perjuangan kita untuk orang melayu masih jauh dari selesai
Kalau kita mahu "reinvent" UMNO, memperkasakan semula UMNO, simbol perjuangan Melayu telah lama terpampang di Bendera UMNO, pakailah keris wahai pemimpin UMNO.